Risico

Ondernemer zijn is één. Ondernemen in de logistieke sector kent haar eigen bijzondere risico’s.

Uw RIT start bij het op een rij zetten van de risico’s die verbonden zijn aan uw manier van ondernemen en de aard van uw bedrijfsactiviteiten.

Transport, opslaan en overslaan van verschillende goederen vereist kennis van zaken. Opslag, Physical Distribution, transport over de weg, binnenwateren, door de lucht, over het spoor of over de weg. De veelheid aan mogelijkheden biedt een veelheid aan procesgerelateerde risico’s en aansprakelijkheden.

Een mens is een gewoontedier. Vaak doen we de dingen al jaren zoals we doen. Dat geldt ook voor u als ondernemer. Een kijk van buitenaf is verfrissend en vaak verhelderend. Het biedt u de mogelijkheid eens anders naar uw activiteiten te kijken. En daarna bewust van mogelijkheden keuzes te maken die passen bij u en uw onderneming. Om dingen te veranderen of om dingen te laten zoals ze waren.

Onze RIT biedt u graag een inkijk in uw ondernemen.